Weerens voeding

Kosten

Kosten

Per jaar wordt 3 uur dieetbehandeling vergoed. Het verplichte eigen risico in de basisverzekering bedraagt 385 euro.

 Sinds 1 augustus 2011 mag u volgens de wet zonder verwijsbrief van een arts, een afspraak maken met een diëtist voor dietistische hulp. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden de dieetbehandeling zonder verwijsbrief. Ik verzoek u dan ook uw arts om een verwijsbrief te vragen.

Indien u niet verzekerd bent gelden de volgende tarieven:

Eerste consult: 75 minuten (45 minuten contacttijd +  30 minuten uitwerktijd)* € 75,= 
Volgend consult van van 30 minuten*  € 30,= 
Volgend consult van 15 minuten* € 15,=

*Deze tijd bestaat zowel uit de directe contacttijd als de indirecte tijd voor de verwerking van alle gegevens (opstellen behandelplan, overleg met de verwijzer, voeren van correspondentie, telefoongesprekken).

Bij verhindering

Indien u verhinderd bent, gelieve uw afspraak 24 uur van te voren af te zeggen of te verzetten via e-mail of telefoon/voice mail. Indien u niet volgens afspraak naar het spreekuur komt, worden kosten volgens het verzuimtarief in rekening gebracht.